Vous êtes ici : Accueil > #Kantoj

Artikoloj

 • Sur la placo - Septembro 2016

  Sur la placo arda pro sun’
  Junulin’ ekdancas kaj nun
  Ŝi turniĝas kiel, sen ĉes’,
  Dancistinoj en antikvec’.
  En la urbo pro varm’ kaj ŝvit’
  Emas al dormo vir’ kaj virin’
  Dum rigardas ili tra vitr’
  La knabinon danci sen fin’.!
  Tiel foje jen al ni
  Lum’ aperas en l’ anim’
  En preĝejo laŭ kutim’
  Ĝin ni nomis bona di’
  Por amant’ ĝi estas la am’
  Kordonac’ por l’ almozul’
  Por la sun’ ĝi estas la flam’
  Kaj kompat’ por la bonul’
  Sur la placo vibra pro ard’
  Eĉ ne hundo emas al star’
  Ondomova laŭ emoci’
  Tien (...)

 • La sudo - Septembro 2016

  (enkonduko) la la la …
  (strofo 1)
  Similas land’ jena al Luiziano
  Al Itali’
  Vestaĵoj pende sekiĝas sur teraso
  Kaj belas ĝi
  (refreno 1)
  Similas al Sud’
  Longtempas la te-emp’
  Kaj la vivo dum
  Pli ol jarmilion’
  Ĉiam dum belsezon’
  (ponto 1) la la la …
  (strofo 2)
  Infanosvarm’ rulas sin sur herbtapiŝo
  Kun hundorond’
  Eĉ estas kat’ kaj testud’ kaj oraj fiŝoj
  Jen senmanka mond’
  (refreno 2, kiel refreno 1)
  (ponto 2) la la la …
  (strofo kaj refreno senvortaj) di di di …
  (ponto 3) la la la …
  (strofo 3) (...)

 • La bufoj - Septembro 2016

  (1)
  Nokto estas klara
  Marĉo sen sulkara
  Sur ĉiel’ stelara
  Helas luna or’.
  Fag’, betul’, frakseno
  Sub nenia tremo
  En arbar’ sereno
  La giganta dorm’.
  En loĝej’ la hundo,
  En kaŝej’ la lupo,
  Eĉ nenia bruto
  Nur silent’ sur ter’.
  Jen la bufamaso
  Gapas per topazo
  Kvazaŭ en ekstazo
  Kantas en vesper’.
  (2)
  Diras “jen ni blekas
  Homodormon tedas
  Homoj nin malamas
  Pro malĝoja kant’.
  Di’ nin kreis bestoj
  Kun verukaj kreskoj,
  Sed ne kaŭz’ de pestoj,
  Nek malbona gent’.
  Tera haŭt’ pustula
  Kava jen, (...)

 • Amsterdam’ - Septembro 2016

  (1)
  En haven’ Amsterdam’
  De marist’ jen kanzon’
  Pri revad’, pri fantom’
  Drive de Amsterdam’
  En haven’ Amsterdam’
  De marist’ jen la dorm’
  Kiel flaga ornam’
  Laŭ la morna marbord’
  En haven’ Amsterdam’
  De marist’ jen la mort’
  Pro ebrio, pro dram’
  Ĉe la lim’ de aŭror’
  Sed
  En haven’ Amsterdam’
  De marist’ jen naskiĝ’
  En varm-peĉa kondiĉ’
  De langvor-ocean’
  (2)
  En haven’ Amsterdam’
  De marist’ jen la manĝ’
  Glime brila fiŝaĵ’
  Kun tre laŭta deklam’
  Sub fortega dentar’
  Krakmordiĝas fortun’
  Malarkiĝas la (...)

 • Volas mi - Decembro 2014

  (1)
  Ĉambron en hotelo Ritz...Ne volas mi
  Orjuvelojn de Ŝanel’...Ne volas mi
  Limuzinaŭtegon, ĉu ?...Fuŝambici’
  Pa pa la pa pa pa la
  Servistar’ je mia cel’...Por kio do ?
  Belkastel’ en Neŭŝatel’...Ne dankon tro !
  Nur por mi la tur’ Efel’...Por kio do ?
  Pa pa la pa pa pa la
  Refreno
  Por mi valoras am’, ĝoj’ kaj bonhumor’ !
  Ne feliĉos mi dank’al via or’
  Forpasu mi kun plej bona kor’
  Pa pa la pa pa pa la
  Liberon mian kune malkovru ni
  Forgesu tuj misjuĝojn fi !
  Bonvenu vi en mia medi’
  (2)
  Naŭzas min (...)

 • Tuj la kompanar’ - Decembro 2014

  De l’ Meduzfloso tiu ŝip’
  Famigu tion en haven’
  En ĉiu haven’.
  Navigis ĝi sen avatar’
  Kviete sur la granda mar’,
  Nomiĝis Tuj La Kompanar’ !
  Tuj La Kompanar’ !
  Deviz’ : "Fluktŭat nek mergitur’"
  Ne estis nur literatur’,
  Malplaĉu al la perfidul’,
  Al la perfidul’.
  Matrosoj kaj la kapitan’
  Ne estis fiaĉula klan’
  Sed vera samideanar’,
  Samideanar’ !
  Inklinis ili ne al luks’
  Nek estis Kastor’ kaj Poluks’
  Nek el Sodomo kaj Gomor’
  Sodom’ kaj Gomor’,
  Ne similec’ al simpati’
  Inter Montenj’ kaj Boesi’,
  Nur (...)

 • Nova mond’ - Decembro 2014

  Revis mi pri nova mo-ond’
  Kie tero estus rond’
  Kie brilus luna blo-ond’
  Kaj la viv’ fekunda o-ond’
  Dormis tre profunde mi
  Ne plu vidis kun raci’
  Revis mi realon ĉi
  Realon de mi-i
  Revis mi pri nova ter’
  Kie restus la miste-er’
  Jen ter’ kun pli da leĝer’
  Forspiti volis mi en ver’ !
  Ŝlosis la okulojn mi
  La piedojn vidis ne
  Revis mi realon ĉi
  Realon de mi-i, re al ond’ mi-i !
  Revis mi pri nia mond’
  Kaj la ter’ estas ro-ond’
  Kaj la lun’, bela blo-ond’
  Nokten dancu ombroj de l’ mo-ond’
  Ĉar mi (...)

 • Mina mond’ - Decembro 2014

  Refreno :
  Ĉe l’ nord’, estis mina mond’ ;
  La grund’ estis karba font’ ;
  Ĉiel’ estis horizont’ ;
  Homar’ nur minista rond’.
  (1)
  Fenestroj en simil’ viciĝis sur la strat’ ;
  Pro pluvo gutis lernosak’.
  Post labor’ tiel brilis blu’ en patrokul’,
  Ke ŝajnis ĝi ĉielspegul’.
  Mi lernis hejme pli, kun vang’ ĉe lia brak’ ;
  Fieris li pro mia fak’.
  Li estis sindonema kiel homoj ĉi,
  Kaj dank’ al li mi estas mi.
  Refreno
  (2)
  Jen mia infanaĝ’, feliĉis tiu temp’
  Vapore el lavuja tremp’.
  Mineja ŝutamas’ por mi fariĝis (...)

 • Majorana - Decembro 2014

  (1)
  Kun la gitar’ anonimul’
  Sur trotuar’ en pluvnebul’
  Kanzonon kantis kantis plu
  Kaj la kompanoj eĥis pli kun ĝu’
  Majorana, vi bela gem’
  Majorana, floras ekprintemp’
  Majorana, soldatis mi
  Sed ja hodiaŭ venas re al vi
  (2)
  Vi diris ke atendos vi
  Mi diris ke revenos mi
  Mi iris nur adoleskant’
  Revenas nun virvira esperant’
  Majorana, vi bela gem’
  Majorana, jen promesoten’
  Majorana, soldatis mi
  Sed ja hodiaŭ venas re al vi
  (3)
  Forestis mi dum jaroj dek
  Ŝanĝiĝis ĉio laŭ aspekt’
  Nenion (...)

 • Lili - Decembro 2014

  (1)
  Ne mankis la belec’ al ŝi, Lili
  Alvenis ĵus el Somali’ Lili
  Kun enmigrantoj en la ŝip’
  Parizon ili venis por
  Rapide esti sen labor’.
  Ŝi kredis ja al egalec’, Lili
  En land’ de Hugo kaj Volter’, Lili
  Sed en muziko nigroj du
  Egalas unu blankon nur,
  La diferenc’ videblas tuj.
  Sopiris ŝi je liberec’, Lili
  Kaj revis ŝi pri la fratec’, Lili
  Kun digna tono hotelist’
  Al Lili diris sen hezit’ :
  "Nur por blankuloj tie ĉi !"
  (2)
  Latkestojn devis porti ŝi, Lili
  Laborojn aĉajn faris ŝi, Lili (...)

 • La tempo ĉeriza - Decembro 2014

  (1)
  Se kantos ni pri la tempo ĉeriza
  Kun la najtingal’ la mokanta merl’
  Festados sen fi(i)no.
  Ebrios pro ĝoj’ ĉiuj belulinoj,
  En amanta kor’ ekbrilos sunperl’.
  Se kantos ni pri la tempo ĉeriza,
  Fajfados en glor’ la mokanta merl’.
  (2)
  Sed ne longas tre la tempo ĉeriza
  Dum en vivorev’ plukadas junpar’
  Orelo-juve(e)lojn.
  Ĉerizoj de am’ kun rubenaj beloj,
  Falantaj de l’arb’ en sanga gutar’.
  Sed longas ne tre la tempo ĉeriza
  Dum en vivorev’ plukadas junpar’.
  (3)
  Kaj dum estos vi en tempo ĉeriza, (...)

 • La nord-irlanda balado - Decembro 2014

  Lala lala…
  Oranĝarbon ĉi ekplantu mi
  Kie laŭ kanzon’ ne videblus ĝi,
  Kaj kie arb’ donis tra jar’ nur
  Grenadojn kun eksplod-terur’.
  Ĝis Derry, mia amatin’
  Sur mia ŝip’ navigis mi.
  Mi diris al batalantar’ :
  "Mi venas por ĉi oranĝarb’ !"
  Kuntrinku ni, ek al kunĝu’ !
  Milito ne povos daŭri plu
  Dank’al bier’ kun ĝojamik’
  Kaj kantoj laŭ popolmuzik’.
  Lala lala…
  For ĉiu di’ el panoram’ !
  Sub neniu kruc’ plaĉe kreskas am’.
  Nur simpla hom’, neniu pastr’,
  Oranĝon flegas kiel majstr’.
  Oranĝarbon ĉi ja (...)

 • La Kongresurboj - Decembro 2014

  (1)
  Ade de Bulonjo-ĉe-la-mar’
  Kongreson vidis ĉiu jar’
  De la valoj aŭ de la montar’
  Alvenas l’ esperantistar’
  Eĉ se ‘stas problemo pri la mon’
  Vojaĝas ni al Vaŝington’
  Estis elefanta la kotiz’
  En la kongreso de Pariz’
  Refreno
  Ĉiam tuj mi pretas diri jes
  Por partopreni en kongres’
  Ĉiam tuj mi pretas diri jes
  Por partopreni en kongres’
  Se kelkaj celas al la dorm’
  Ripozi en la kampardom’
  Aŭ iri al la famili’
  Tuj kiam estas ja feri’
  Preferas mi laŭ interes’
  La partoprenon en kongres’.
  (2) (...)

 • La festo - Decembro 2014

  Hej ! Hej hej ! x4
  Mond’ ŝanĝiĝis en ĉi maten’
  Jen mi sen kompren’ ;
  Estas festo ! Ja festo !
  Ĉie ĉia ĉiu laik’
  Estas nun amik’ !
  Estas festo ! Ja festo !
  Radias forta bril’ de l’ sun’
  Ekŝtormas surpriz’
  Neniam de nun
  Samos viv’ !
  Naturo morta antaŭ fin’
  Revivas el cindr’ ;
  Do spiru sen tim’,
  Estas festo ! Ja festo !
  Nek bru’ nek fum-poluci’
  Ĉar piediras ni
  Estas festo ! Ja festo !
  Jen senpagaj pano kaj vin’
  Ankaŭ flor’ sen lim’
  Estas festo ! Ja festo !
  Radias forta bril’ de l’ sun’
  Ekŝtormas (...)

 • La esper’ senlima - Decembro 2014

  (1)
  Jen la esper’ senlima
  Por sent’ maltima
  Je la nestofal’
  Kaj por la bonpreparo
  En la gitaro
  De nova tonal’
  Ekflagras la espero
  En la vespero :
  Tuj en la imag’
  Pli belos la mateno
  Je la alveno
  De nova la tag’,
  Al !
  Al tuttaga la karnaval’
  Ardas mi, scias vi, moral’
  Sen skandal’ pelas nin al bal’ ;
  Al !
  Se la plor’ estis por vi sal’,
  Nuna rid’ estos la signal’,
  Ke jam rebelas vetero
  Sur tero.
  (2)
  Jen la esper’ senlima
  Por uz’ pavima
  De l’ tomba memor’ ;
  Estas en ĉiu ŝtono
  La (...)

 • La dizertonto - Decembro 2014

  Sinjoro Prezident’
  Mi skribas ĉi leteron
  Kaj havas mi esperon
  Vi legu kun atent’.
  Alvenis ĵus paper’
  Kun la ordon-invito
  Foriri al milito
  Jam morgaŭ en vesper’.
  Mi diras sen rezon’,
  Ke tion mi ne faros.
  Mi sur la ter’ ne staros
  Por murdo de la hom’.
  Ne ofendiĝu vi,
  Se mi per ĝi vin spitas.
  Mi ĉion mem decidas
  Kaj tuj dizertos mi.
  Dum mia juna aĝ’
  Formortis mia patro,
  Foriris mia frato,
  Kaj brulis la vilaĝ’.
  Patrino pro sufer’
  Jam kuŝas en la tombo.
  Ne zorgas ŝi pri bombo,
  Ne zorgas (...)

 • Jen via mondo - Novembro 2014

  Refreno
  Jen via mondo, jen nia mondo,
  Kun monta neĝo kaj mara ondo,
  De la tropikoj ĝis la polu(u)soj :
  Jen vasta mond’ por ĉiuj ni !
  Strofo 1
  Kiam mi iris sur voj’ sen celo,
  Jen supre brilis blua ĉielo,
  Kaj orregalo ŝajnis grena va(a)lo :
  Jen vasta mond’ por ĉiuj ni !
  Refreno k. Muzika transiro 1
  Strofo 2
  Vagante, spurojn mi sekvis lerta,
  Kaj min turmentis soif’ dezerta,
  Dum mi sopiris, iu voĉo di(i)ris,
  Jen vasta mond’ por ĉiuj ni !
  Refreno k. Muzika transiro 2
  Strofo 3
  Mi la (...)

 • Kiam restas am’ nur - Novembro 2014

  Kiam restas am’ nur
  Kiel dona mesaĝ’
  Por la granda vojaĝ’
  De la am-aventur’,
  Kiam restas am’ nur
  Kara por mi kaj vi
  Por ke dum tuta viv’
  Regu ĝoj’ kaj plezur’,
  Kiam restas am’ nur
  Por unika promes’
  Sen alia riĉec’
  Krom la fid’ pri futur’,
  Kiam restas am’ nur
  Por meblad’ per fortun’
  Kaj kovrado per sun’
  De l’ tristec’ en suburb’,
  Kiam restas am’ nur
  La unika rezon’
  La unika kanzon’
  Kaj unika sekur’…
  Kiam restas am’ nur
  Por ke en frumaten’
  La povrul’ sen mantel’
  Vestu sin per velur’,
  Kiam (...)

 • Kisu min ankoraŭfoje - Novembro 2014

  "Kisu min ankoraŭfoje, kara patrinet’,
  Kaj mi dormos saĝe kiel anĝelet’ !"
  La infano dum vespera horo,
  Kiam steloj brilas sur ĉiel’,
  Enlitiĝas kaj kun pia koro
  Kuŝas apud sia pulĉinel’.
  Baldaŭ dormos ĝi trankvile,
  Sed antaŭe tre ĝentile
  Diras l’ infanet’
  Al sia kara patrinet’ :
  "Kisu min ankoraŭfoje, kara patrinet’,
  Kaj mi dormos saĝe kiel anĝelet’ !"
  Sed rapide jaroj ja forkuras,
  Kaj junulo estas edzo jam,
  Kiu varme al edzin’ susuras
  Dolĉajn vortojn pri eterna am’.
  Kaj vespere amkarese
  Al (...)

 • Kiam regos am’ sur ter’ - Novembro 2014

  (1)
  Kiam regos am’ sur ter’,
  Alvenos tagoj sen malsato ;
  Ne plu premegos la mizer’,
  Sed ni jam estos mortaj, frato !
  Kiam regos am’ sur ter’,
  Trobadoriĝos la soldato ;
  For la milit’ for la karcer’.
  Sed ni jam estos mortaj, frato !
  En la longega vivoĉen’
  En kiun pelas nin la sort’,
  Al ĉiuj viv’ ! al ĉiuj mort’ !
  Nin trafis nur sufero kaj ĉagren’.
  Kiam regos am’ sur ter’,
  Alvenos tagoj sen malsato ;
  Ne plu premegos la mizer’,
  Sed ni jam estos mortaj, frato !
  (2)
  Sed kiam regos am’ sur ter’ ; (...)

 • Irlanda balado - Novembro 2014

  De oranĝarb’ sur irlanda insul’
  Neniam videblos uln’.
  De neĝa tag’ kun lilaka parfum’
  Neniam videblos lum’.
  Gravas ne l’ afero !
  Gravas ne l’ afero !
  Vi dormas apud mi,
  Apud la rivero
  Kie dum vespero
  Batas hejmkor’ kun pasi’.
  De oranĝarb’ sur irlanda insul’
  Neniam videblos uln’.
  En mia brak’ aliulo ol vi
  Neniam videblos ĝi.
  Gravas ne l’ afero !
  Gravas ne l’ afero !
  Dormas vi apud mi,
  Akvon de rivero
  Ĝuas lonicero
  Pri via dorm’ vartas mi.
  De oranĝarb’ sur irlanda insul’
  Neniam videblos (...)

 • Estas ĝoj’ verda - Novembro 2014

  Estas ĝoj’ ! Saluton al vi, la hirundoj,
  Estas ĝoj’ ! ĉiele super dom’ kaj voj’
  Estas ĝoj’ ! kaj brila suno super grundo
  Estas ĝoj’ ! ja ĉie la ĝoj’ !
  Tage jam ŝancele batas korinklinoj
  Por la am’ venante nova por ĉi foj’,
  Por la am’ saluton al vi, junulinoj !
  Estas ĝoj’ ja ĉie la ĝoj’ !
  Nun el ĉiu land’ dank’al facila vent’
  Alflugis al kongreso kun urĝa sent’
  Geesperantistoj tridek mil okcent
  Kun verda ĉemizo por plej bona prezent’.
  Miraklo sen nom’ : diras kun elokvent’
  Kaj belidiom’ sen idista akĉent’ (...)