Vous êtes ici : Accueil > Staĝoraportoj > Kunkantado en Kvinpetalo
Par : Yannick
Publié : 1a julio 2015

Kunkantado en Kvinpetalo

La staĝo de La Kompanoj, prepare al la artaj programeroj de la Lilla UK, kunigis pli-malpli 18 partoprenantojn.

La muzikista triopo
Sabaton matene, la staĝantoj okupis la t.n. « teatron » de la centro, kaj, post voĉ-trejnado gvidata de FaMo, provkantis plurajn kanzonojn de la programo, ĉefe tiujn, kiujn ni prezentos okaze de la sursceneja spektaklo de la Nacia Vespero. Nin akompanis muzikistoj : FaMo kun la akordiono, Bernardo kun la suzafono, kiu laŭte sonis en la malgranda salono, kaj Pjer kun la gitaro. Bernardo provis obtuzigi la sonon de la suzafono per kuseno, sed la provo fiaskis (la kuseno falis), tiel ke la kompatindulo devis subblovi dum la tuta staĝo...

Post la tagmanĝo, ĉar la vetero estis milda, ni decidis daŭrigi en la remizo, sufiĉe vasta spaco, kies longo (dektrio da metroj) pli-mapli ekvivalentas la profundon de la Lilla scenejo... Marcelo skeme prezentis la tutan programon de la Nacia Vespero, kaj decidis ĝin unuafoje sekvi por la posttagmeza provlud-provkantado. Do ni ĉion provkantis kaj provludis, laŭ la difinita ordo.

Provkantado en la remizo

Parton de la vespero ni pasigis vinktante la kanzon-broŝurojn disdonotajn al la publiko dum la surstrata kunkantado de la 27a de julio.

Dimanĉon matene, post voĉ-trejnado far Morine, Marcelo kantigis nin laŭ la bildaro preparita por la publiko de la Nacia Vespero. Tio helpis nin aldoni emociajn nuancojn en nia kunkantado.

Posttagmeze, ni denove senhalte kunkantis laŭ la programo ; poste Marcelo prezentis la venontan staĝon de La Kompanoj, la lastan antaŭ la UK. Ĝi okazos la 11an kaj 12an de julio en Artigues-près-Bordeaux. La partoprenontoj devos kunporti la kostumojn, kiuj rilatos al tiu de la giganto Naturamiko, kun elementoj ruĝaj, verdaj, blankaj, nigraj. En tiu Artiga staĝo, ni spertos la tutan programon de la Nacia Vespero, de la komenco ĝis la fino.

La staĝo finiĝis je la 17a. Ni sentis, ke ni multe laboris, kaj eĉ sukcesis estigi emociojn per kelkaj kanzonoj.

Dum la staĝo regis aparte agrabla etoso, grandparte dank’al niaj gastigantoj, Claude kaj Brian, kiuj senlime klopodis por faciligi nian restadon, interalie per bongustegaj aperitivoj kaj manĝoj !