Vous êtes ici : Accueil > Staĝoraportoj > La Kompanoj ĉe la NaturAmikoj en Ĉalono-en-Ĉampanio
Par : Yannick
Publié : 1a majo 2015

La Kompanoj ĉe la NaturAmikoj en Ĉalono-en-Ĉampanio

La 28an kaj 29an de marto, FaMo kaj Marcelo animis kanzonostaĝon en Ĉalono-en-Ĉampanio, responde al invito de la tieaj NaturAmikoj. Maryvonne Rincent kaj ŝiaj samgrupaninoj sukcesis grupigi dek-sep interesatojn, naturamikajn sed ne nur, eklernintajn esperanton antaŭ longe aŭ ne, spertajn pri kunkantado aŭ simple emajn al susurado kaŝite en grupo...

Sabaton de la 10a ĝis la 17a, en tre bela amika spirito, ĉiuj kunĝuis la malkovron de la esperanto-tekstoj.
Tiam vizitis nin loka ĵurnalisto kaj poste ni grupe promenis tra la urbo, gvidate de la lokuloj. Kun emocio ni retrovis spurojn de Cabu, ĉar sian naskiĝurbon li elektis kiel fonon de pluraj el siaj libroj.
Post simpatia vespermanĝo en la salono mem, ni kunkantis per la lumbildaroj.

Dimanĉon ni retrovis nin por denovaj kanzonesploroj kaj tuj post la tagmanĝo alvenis naturamikoj por pasigi kelkajn horojn en sia sidejo. Ni ne maltrafis la okazon regali ilin per la frukto de nia kunlaboro : la oranĝarbo de la nordirlanda balado aparte entuziasmigis ĉiujn ĉeestantojn !

Notindas la ĉeesto dum tiu semajnfino de Brigitte kaj Jean-Pierre Quiquempois, la gepatroj de Natur-Amiko, la giganto, kiu rolos kun ni dum la UK.