Vous êtes ici : Accueil > #Kantoj > Kisu min ankoraŭfoje
Par : Yannick
Publié : 28a novembro 2014

Kisu min ankoraŭfoje

KISU MIN ANKORAŬFOJE (Le P'tit Quinquin, "canchon dormoire") _ Tradicia nord-franca lulkanto de A. Desrousseaux _ Parodia adapto de Raymond Schwartz

"Kisu min ankoraŭfoje, kara patrinet’,
Kaj mi dormos saĝe kiel anĝelet’ !"

PDF - 120 kb
Elŝuti la tekston pdf-formate

La infano dum vespera horo,
Kiam steloj brilas sur ĉiel’,
Enlitiĝas kaj kun pia koro
Kuŝas apud sia pulĉinel’.
Baldaŭ dormos ĝi trankvile,
Sed antaŭe tre ĝentile
Diras l’ infanet’
Al sia kara patrinet’ :

"Kisu min ankoraŭfoje, kara patrinet’,
Kaj mi dormos saĝe kiel anĝelet’ !"

PDF - 663.5 kb
Elŝuti la partituron pdf-formate

Sed rapide jaroj ja forkuras,
Kaj junulo estas edzo jam,
Kiu varme al edzin’ susuras
Dolĉajn vortojn pri eterna am’.
Kaj vespere amkarese
Al edzino plej promese
Ofte kantas li
Laŭ la konata melodi’ :

"Kisu min ankoraŭfoje, kara edzinet’,
Kaj mi vin dorlotos kiel diablet’ !"

Midi - 4.8 kb
Elŝuti la muzikon midi-formate

Apud forno jen post multaj jaroj
Lace sidas avo kaj avin’.
Tiam malgraŭ siaj blankaj haroj
Ili ambaŭ regajigas sin.
Kiam ŝerce bonhumore
Dum vespero rememore
Treme kantas li
Laŭ la antikva melodi’ :

"Kisu min ankoraŭfoje, kara avinet’,
Kaj mi ree estos anĝel-diablet’ !"

PNG - 2 kb
Aŭskulti la originalan kanzonon
PDF - 54.5 kb
Kisu min ankoraŭfoje
Partituro 1 tonalon pli alte
PDF - 114.2 kb
Teksto kun ritmindikoj
MP3 - 3.2 Mb
Aŭskulti MP3-registraĵon el kanzonostaĝo