Vous êtes ici : Accueil

. DUDEKJARA JUBILEO DE ESPERANTO VENDEE .

Ĝi okazos sabaton, la 24an de septembro 2016, en La Roche sur Yon (85)

 • Ni surstrate kantu francajn kanzonojn en esperanto kun La Kompanoj de la 14a ĝis la 16a horo
 • Piedralio sur la stratoj de La Roche sur Yon de la 16a ĝis la 18a horo
 • Libera vizito de la urbo je la 14a aŭ la 16a horo
 • Retrospektiva projekciado pri historio de la asocio de la 16a ĝis la 20a30
 • Jubilea bufedo de la 18a30 ĝis la 20a horo
  PDF - 1.7 Mb
  Elŝutu, printu kaj kunportu la kantolibreton.
 • Koncerto "La Kompanoj kantas Jacques Brel en esperanto" je la 20a30 horo.

- 
Por rezervi, bonvolu sendi la ĉikunan aliĝilon, nepre antaŭ la 4a de septembro, al :
Patrice JOLY, 5 impasse Léon Harmel, 85000 LA ROCHE SUR YON

aŭ rete al esperanto-vendee@orange.fr

Telefone : 06 70 14 55 05 aŭ 06 52 93 09 10

Présentation en français

Esperanto Vendée fête son 20ème anniversaire à La Roche sur Yon
le Samedi 24 septembre 2016


 • Chantons dans la rue des chansons françaises en espéranto avec La Kompanoj de 14h00 à 16h00
 • Rallye pédestre dans les rues de La Roche sur Yon de 16h00 à 18h00
 • Visite libre de la ville à 14h00 ou à 16h00
 • Projection rétrospective de 16h à 20h30
 • Buffet d’anniversaire de 18h30 à 20h00
 • Concert « La Kompanoj chante Brel en espéranto » à 20h30
  PDF - 1.7 Mb
  Télécharger, imprimer et apporter le carnet de chants-
Pour réserver, envoyer le bulletin d’inscription ci-joint
impérativement avant le 4 septembre 2016 à :
Patrice JOLY, 5 impasse Léon Harmel, 85000 LA ROCHE SUR YON

PDF - 95.6 kb
Programo kaj aliĝilo en Esperanto (PDF)
Word - 53.4 kb
Programo kaj aliĝilo en Esperanto (Word)
PDF - 98.1 kb
Programo kaj aliĝilo en la franca (PDF)
Word - 102 kb
Programo kaj aliĝilo en la franca (Word)
PDF - 201.8 kb
PDF-mapo de La Roche sur Yon

Lastaj artikoloj

 • Sur la placo - 20a septembro

  Sur la placo arda pro sun’ Junulin’ ekdancas kaj nun Ŝi turniĝas kiel, sen ĉes’, Dancistinoj en antikvec’. En la urbo pro varm’ kaj ŝvit’ Emas al dormo vir’ kaj virin’ Dum rigardas ili tra (...)
 • La sudo - 20a septembro

  (enkonduko) la la la … (strofo 1) Similas land’ jena al Luiziano Al Itali’ Vestaĵoj pende sekiĝas sur teraso Kaj belas ĝi (refreno 1) Similas al Sud’ Longtempas la te-emp’ Kaj la vivo (...)
 • La bufoj - 20a septembro

  (1) Nokto estas klara Marĉo sen sulkara Sur ĉiel’ stelara Helas luna or’. Fag’, betul’, frakseno Sub nenia tremo En arbar’ sereno La giganta dorm’. En loĝej’ la hundo, En kaŝej’ la (...)
 • Amsterdam’ - 19a septembro

  (1) En haven’ Amsterdam’ De marist’ jen kanzon’ Pri revad’, pri fantom’ Drive de Amsterdam’ En haven’ Amsterdam’ De marist’ jen la dorm’ Kiel flaga ornam’ Laŭ la morna marbord’ En haven’ (...)
 • Kantu kun La Kompanoj ! - 19a septembro

  La 18 kanzonoj de la Lilla projekto Estas ĝoj’ verda Irlanda balado Jen via mondo Kiam regos am’ sur ter’ Kiam restas am’ nur Kisu min ankoraŭfoje La dizertonto La esper’ senlima La festo La (...)
 • Venonta kunkantado - 21a majo

  De la 13a ĝis la 16a de julio 2016 okazos la eŭropaj renkontiĝoj en Châtillon/Indre, urbeto de 2700 loĝantoj situanta 45 km-ojn norde de Chateauroux sur la vojo al Tours. Jam de 6 jaroj, por iniciati (...)
 • Kanzontago en - 1a julio 2015

  Merkredon la 24an de Junio, en Fontaine en la rodanalpa regiono, okazis renkontiĝo por kanti. Ses esperantistinoj plezure kunkantis gvidataj de Famo kaj lia akordiono. Pjero kaj lia gitaro (...)
 • Kunkantado en Kvinpetalo - 1a julio 2015

  La staĝo de La Kompanoj, prepare al la artaj programeroj de la Lilla UK, kunigis pli-malpli 18 partoprenantojn. Sabaton matene, la staĝantoj okupis la t.n. « teatron » de la centro, kaj, post (...)