Vous êtes ici : Accueil

. Dudekjara jubileo de Esperanto Vendée .

Ĝi okazos sabaton, la 24an de septembro 2016, en La Roche sur Yon (85)

- Ni surstrate kantu francajn kanzonojn en esperanto kun La Kompanoj de la 14a ĝis la 16a horo

- Piedralio sur la stratoj de La Roche sur Yon de la 16a ĝis la 18a horo

- Libera vizito de la urbo je la 14a aŭ la 16a horo

- Retrospektiva projekciado pri historio de la asocio de la 16a ĝis la 20a30

- Jubilea bufedo de la 18a30 ĝis la 20a horo

- Koncerto "La Kompanoj kantas Jacques Brel en esperanto" je la 20a30 horo.

Por rezervi, bonvolu sendi la ĉikunan aliĝilon, nepre antaŭ la 4a de septembro, al :
Patrice JOLY, 5 impasse Léon Harmel, 85000 LA ROCHE SUR YON

aŭ rete al esperanto-vendee@orange.fr

Telefone : 06 70 14 55 05 aŭ 06 52 93 09 10

PDF - 98.1 kb
PDF-aliĝilo en la franca
PDF - 201.8 kb
PDF-mapo de La Roche sur Yon

De la 13a ĝis la 16a de julio 2016 okazos la eŭropaj renkontiĝoj en Châtillon/Indre, urbeto de 2700 loĝantoj situanta 45 km-ojn norde de Chateauroux sur la vojo al Tours.

JPEG - 36.8 kb
Châtillon-sur-Indre

Jam de 6 jaroj, por iniciati amikecon inter popoloj, la urbo gastigas ĉirkaŭ sia kastelo okaze de la 14-de-julia semajnfino pli ol 200 junuloj el 18 eŭropaj landoj. Tiuj renkontiĝoj estas organizitaj, sabate, ĉirkaŭ eŭropa bazaro kun spektakloj de dancoj, muzikoj, kantoj, ludoj... Lingvoj kompreneble estas grava temo dum tiuj renkontiĝoj.

Mi pensis, ke Esperanto povas havi sian lokon tie, kaj do sugestis, ke nia asocio "Espéranto Indre" havu budon. Mi ankaŭ imagis, ke Esperanto povos okupi eĉ pli grandan lokon sur la scenejo aŭ sur la strato, se ni povos kunigi kelkajn membrojn de la Kompanoj dum tiu semajnfino de la 14a de julio.

La organizantoj entuziasme akceptis nian partoprenon, ni do disponos pri salono por provkanti kaj pri budo en la t.n. « eŭropa vilaĝo ». Ĉeestos delegacioj el Belgio, Britio, Bulgario, Ĉeĥio, Francio, Germanio, Grekio, Hispanio, Hungario, Italio, Latvio, Nederlando, Pollando, Portugalio, Rumanio, Ruslando, Slovakio kaj Slovenio.

Estos pluraj okazoj por ni kunkanti :

JPEG - 99.1 kb
Châtillon-sur-Indre 2

La 13an vespere okazos torĉa marŝo, dum kiu ni povos kanti marŝante.

La 14an matene ni povos paradmarŝi inter la landaj delegacioj kaj unu delegito rajtos diri kelkajn vortojn dum la oficiala ceremonio.
La 14an vespere dum la vespermanĝo eblos denove kunkanti.

La 15an je la 10a, en Loches, okazos prelego pri Eŭropa Unio kaj ties fundamentaj rajtoj. Post la prelego ni vizitos la urbon.

La 16an ni kantos sur podio en la Eŭropa vilaĝo.

Nicole BLOT
Vicprezidantino| de associo Esperanto Indre
Tel. 06 12 91 92 42
La Limousinerie 36110 LEVROUX

Elŝutaĵoj

Por pli da informoj, bonvolu elŝuti la programon de la festivalo :

PDF - 88.9 kb
Programo de eŭropa festivalo (Eo)
PDF - 90.9 kb
Programme du Festival européen (Fr)

Se vi deziras partopreni en la kunkatado kun la Kompanoj, elŝutu la ĉi suban aliĝilon kaj resendu ĝin al Nicole.

PDF - 113.6 kb
Aliĝilo al eŭropa festivalo (pdf)
Word - 44.5 kb
Aliĝilo al eŭropa festivalo (doc)

Kaj jen listo de loĝeblecoj ĉirkaŭ Châtillon...

PDF - 79 kb
Loĝeblecoj dum la festivalo

Lastaj artikoloj

 • Kanzontago en - 1a julio 2015

  Merkredon la 24an de Junio, en Fontaine en la rodanalpa regiono, okazis renkontiĝo por kanti. Ses esperantistinoj plezure kunkantis gvidataj de Famo kaj lia akordiono. Pjero kaj lia gitaro (...)
 • Kunkantado en Kvinpetalo - 1a julio 2015

  La staĝo de La Kompanoj, prepare al la artaj programeroj de la Lilla UK, kunigis pli-malpli 18 partoprenantojn. Sabaton matene, la staĝantoj okupis la t.n. « teatron » de la centro, kaj, post (...)
 • Tago de kunkantado en Tours - 10a junio 2015

  Sabaton, la 30an de Majo, la grupo de Tours havis la plezuron akcepti kantemulojn el Le Mans kaj Angers. Sub la gvidado de Famo kun sia akordiono, akompanata de Bernardo Legeay veninta el sudo de (...)
 • Elŝutejo - 3a junio 2015

  En ĉiu el la 18 kanzonpaĝoj vi povas elŝuti individue, t.e. "horizontale", po 6 diversajn dokumentojn. En ĉi paĝo eblas elpreni per unu nura elŝuto, "vertikale", la 18 dokumentojn de ĉiu kategorio (...)
 • Jam okazintaj kunkantadoj - 3a junio 2015

  Organizintoj / partoprenintoj de tiuj staĝoj, bonvolu sendi viajn raportojn kaj fotojn ! Dankon. La ĉi subaj kunkantadoj jam sukcese okazis : . Sabaton la 17an de januaro, de la 10a ĝis la (...)
 • Belaj surprizoj en Gray (70) - 5a majo 2015

  Sabaton la 11an de aprilo en la mirinda esperanto-muzeo de Gray, La Kompanoj estis akceptitaj de Micheline, filino de Geo Junier (kreinto de la muzeo), kaj Rolando Cuenot. La kunkantado okazis (...)
 • Staĝo de la Kompanoj en Limoĝo - 1a majo 2015

  Dum la semajnfino de la 18a kaj 19a de aprilo, ni retroviĝis, dudeko da fervoraj kantemuloj, por kune praktiki nian ŝatatan okupon. Nin gastigis la naturcentro La Loutre (La Lutro), kelkajn (...)
 • La Kompanoj ĉe la NaturAmikoj en Ĉalono-en-Ĉampanio - 1a majo 2015

  La 28an kaj 29an de marto, FaMo kaj Marcelo animis kanzonostaĝon en Ĉalono-en-Ĉampanio, responde al invito de la tieaj NaturAmikoj. Maryvonne Rincent kaj ŝiaj samgrupaninoj sukcesis grupigi dek-sep (...)